100m

  • 종목: 100m
  • 시간: 23-06-04 18:25
  • 라운드: Heats
  • 성별: 여성
  • 진행상태: 마감
Start List Official Result Summary

Heat 1 / 3

풍속: +0.7 m/s

등수

선수

기록

비고

1

CHN

Xiong Shiqi
CHN

Xiong Shiqi
CHN

11.50

Q

2

HKG

Li Tsz To
HKG

Li Tsz To
HKG

12.10

Q

3

KAZ

Yermola Kristina
KAZ

Yermola Kristina
KAZ

12.21

4

INA

Indah Puspita Sari
INA

Indah Puspita Sari
INA

12.26

5

KOR

Lee Dawon
KOR

Lee Dawon
KOR

12.33

6

KGZ

Bondarenko Anastasiia
KGZ

Bondarenko Anastasiia
KGZ

12.93

SB

7

MAC

Wong Wang Lok
MAC

Wong Wang Lok
MAC

13.26

Heat 2 / 3

풍속: -0.2 m/s

등수

선수

기록

비고

1

SRI

Dinara Rashmi Bandara Dela
SRI

Dinara Rashmi Bandara Dela
SRI

12.05

Q

2

TPE

Huang, Yu Ting
TPE

Huang, Yu Ting
TPE

12.08

Q

3

KOR

Jeon Hayoung
KOR

Jeon Hayoung
KOR

12.20

4

THA

Manatsada Sanmano
THA

Manatsada Sanmano
THA

12.35

5

IRI

Melina Esmaiili
IRI

Melina Esmaiili
IRI

12.37

6

MAS

Ormilla Octavia Codday Nyadau
MAS

Ormilla Octavia Codday Nyadau
MAS

12.64

Heat 3 / 3

풍속: +0.6 m/s

등수

선수

기록

비고

1

CHN

Liu Xiajun
CHN

Liu Xiajun
CHN

11.87

Q

2

THA

Athicha Phetkun
THA

Athicha Phetkun
THA

11.91

Q

3

IND

Abinaya Rajarajan
IND

Abinaya Rajarajan
IND

11.92

q

4

TPE

Yang, Mei Mei
TPE

Yang, Mei Mei
TPE

11.93

q

5

HKG

Luo Tsz Yuen
HKG

Luo Tsz Yuen
HKG

12.04

6

MAS

Nur Afrina Batrisyia
MAS

Nur Afrina Batrisyia
MAS

12.07

PB

7

KOR

Lee Chaehyeon
KOR

Lee Chaehyeon
KOR

12.17